Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

Breadcrumb

 1. Home

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Ο ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΙ ΗΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αναφερόμενοι εφεξής ως «τα Μέρη»,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καλλιεργήσουν στενές σχέσεις μεταξύ τους

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑ να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πολιτιστικές ανταλλαγές που δίνουν στη νεολαία τη δυνατότητα να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση της γλώσσας ή των γλωσσών, του πολιτισμού και της κοινωνίας του άλλου Μέρους, μέσω της εμπειρίας ταξιδίων, διαβίωσης και εργασίας στην αλλοδαπή·

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν την κινητικότητα των νέων με σκοπό την ενίσχυση της προσωmκής και επαγγελματικής ανέλιξης των νέων που συμμετέχουν·

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ για την αξία της διευκόλυνσης τέτοιων ανταλλαγών·

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η απλοποίηση και διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής όταν νέοι πολίτες της μιας χώρας σκοπεύουν να εισέλθουν, να διαμείνουν και να εργασθούν προσωρινά στο έδαφος της άλλης χώρας για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα ή τις γλώσσες, τον πολιτισμό και την κοινωνία της χώρας υποδοχής, μέσω της εμπειρίας ταξιδίων, διαβίωσης και εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 2

Κατηγορίες επιλέξιμων πολιτών

Τα Μέρη θα θεωρούν τους εξής Καναδούς καιΈλληνεςνέους πολίτες ως επιλέξιμους να ωφεληθούν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας:

 • απόφοιτους ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε χώρα, οι οποίοι προτίθενται να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στη χώρα υποδοχής βάσει προκαθορισμένου συμβολαίου απασχόλησης προς υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξής τους.
 • σπουδαστές εγγεγραμμένους σε ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε χώρα, οι οποίοι προτίθενται να εκπληρώσουν μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματός τους στη χώρα υποδοχής ολοκληρώνοντας μια προκαθορισμένη πρακτική άσκηση σχετική με τον τομέα των σπουδών τους.
 • πολίτες που προτίθενται να ταξιδέψουν στη χώρα υποδοχής για διακοπές και να αποκτήσουν προσωρινή εργασία για να συμπληρώσουν τους οικονομικούς πόρους τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Απαιτούμενες προϋποθέσεις

1. Τα Μέρη θα θεωρούν ότι πολίτες, οι οποίοι εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, δύνανται να ωφεληθούν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • για τον Καναδά: Έλληνες πολίτες που υποβάλλουν ατομική αίτηση στην καναδική Διπλωματική Αποστολή ή Προξενική Αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία ή στη χώρα στην οποία ευρίσκονται και έχουν γίνει νομίμως δεκτοί·
 • για την Ελληνική Δημοκρατία: Καναδοί πολίτες που υποβάλλουν, (θ) για την Ελληνική Δημοκρατία: Καναδοί πολίτες οι οποίοι ειδοποιούνται πρώτον, ατομική αίτηση για να ωφεληθούν από την παρούσα Συμφωνία και αίτηση για τη σχετική εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή στον Καναδά ή στη χώρα όπου διαμένουν νόμιμα και, δεύτερον, που υποβάλλουν ατομική αίτηση για άδεια διαμονής στις αρμόδιες Μεταναστευτικές Αρχές στην Ελληνική Δημοκρατία, το ταχύτερο δυνατόν μετά από την είσοδό τους στη χώρα
 • είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως και τριανταπέντε (35) ετών συμπληρωμένων, κατά την ημερομηνία, κατά την οποία η αίτηση παραλαμβάνεται από τη Διπλωματική Αποστολή ή την Προξενική Αρχή.
 • είναι Καναδοί ήΈλληνες πολίτες, κάτοχοι καναδικού ή ελληνικού διαβατηρίου, το οποίο:
  • ισχύει πέραν της αναμενόμενης περιόδου διαμονής βάσει της παρούσας Συμφωνίας,
  • περιέχει τουλάχιστον δύο (2) κενές σελίδες και
  • έχει εκδοθεί εντός των προηγουμένων δέκα (10) ετών.
 • διαθέτουν, πριν φθάσουν στη χώρα υποδοχής, εισιτήριο αναχώρησης από τη χώρα υποδοχής ή επαρκείς χρηματικούς πόρους για να καλύψουν το κόστος της αναχώρησής τους από τη χώρα υποδοχής.
 • αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς χρηματικούς πόρους για να καλύψουν τις δαπάνες που απαιτούνται στην αρχή της διαμονής τους.
 • καταβάλλουν το εφαρμοστέο ή τα εφαρμοστέα τέλη για να ωφεληθούν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.
 • για τον Καναδά: Έλληνες πολίτες οι οποίοι αποδέχονται να προμηθευθούν πλήρη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, περιλαμβανομένης ασφάλισης για νοσοκομειακή περίθαλψη και επαναπατρισμό, για τη συνολική διάρκεια της εγκεκριμένης περιόδου διαμονής, πριν αφιχθούν στον Καναδά.
 • για την Ελληνική Δημοκρατία: Καναδοί πολίτες οι οποίοι ειδοποιούνται ότι η αίτησή τους για θεώρηση, που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο (β), έχει εγκριθεί και οι οποίοι, πριν παραλάβουν τη θεώρηση αυτή, υποβάλλουν επαρκή και έγκυρη πλήρη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση για την κάλυψη οιωνδήποτε δαπανών ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με επαναπατρισμό για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατρική φροντίδα ή έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη ή θάνατο, κατά τη συνολική διάρκεια της εγκεκριμένης περιόδου διαμονής τους.
 • για την Ελληνική Δημοκρατία: Καναδοί πολίτες οι οποίοι υποβάλλουν στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή αντίγραφο του ποινικού μητρώου τους και έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν υποφέρουν από ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα Μέρη αποδέχονται ότι το ιατρικό αυτό πιστοποιητικό θα υποβάλλεται άπαξ και μόνο στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή.
 • ο Καναδάς κατανοεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι πληρούντες τις προϋποθέσεις Καναδοί πολίτες πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες ελληνικές Μεταναστευτικές Αρχές, μετά από την είσοδό τους στη χώρα και εντός των πρώτων τριών (3) μηνών, τα εξής:
  • αίτηση για άδεια διαμονής με τρείς (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
  • φωτοτυπία καναδικού διαβατηρίου σε ισχύ με ισχύουσα εθνική θεώρηση που έχει χορηγηθεί ειδικά για το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας.
  • βεβαίωση πλήρους ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που να καλύπτει όλους τους κινδύνους όπως αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο (θ).
  • απόδειξη ότι διαθέτουν επαρκείς χρηματικούς πόρους για να καλύψουν τις δαπάνες που απαιτούνται στην αρχή της διαμονής τους. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται μόνο για τους Καναδούς πολίτες που υπάγονται στο Άρθρο 2 (γ) και μόνο στις περιπτώσεις που οι Καναδοί πολίτες δεν έχουν συμβόλαιο απασχόλησης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για άδεια διαμονής.
  • παράβολο
  • τα δικαιολογητικά και τις σχετικές δηλώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφος (1) εδάφιο (λ) (i), (ίί) ή (ίίί), κατά περίπτωση.
 • προσκομίζουν:
  • για Καναδούς και Έλληνες πολίτες που εμπίπτουν στο Άρθρο 2 (α): δικαιολογητικά που ποδεικνύουν ότι έχουν λάβει προκαθορισμένο συμβόλαιο από εργοδότη στη χώρα υποδοχής διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών. Στο συμβόλαιο αυτό θα γίνεται μνεία ότι σκοπός της απασχόλησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας προς υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξή ς τους ή
  • για Καναδούς και Έλληνες πολίτες που εμπίπτουν στο Άρθρο 2 (β): δικαιολογητικά που ποδεικνύουν ότι είναι σπουδαστές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα καταγωγής τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας και ότι έχουν λάβει προκαθορισμένο συμβόλαιο, από εργοδότη στη χώρα υποδοχής, για πρακτική άσκηση σχετική με τον τομέα των σπουδών τους, προκειμένου να εκπληρώσουν μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματός τους ή
  • για Καναδούς και Έλληνες πολίτες που εμπίπτουν στο Άρθρο 2 (γ): επιβεβαίωση ότι πρόθεσή τους είναι να ταξιδέψουν και να κάνουν διακοπές στη χώρα υποδοχής και να αποκτήσουν προσωρινή εργασία για να συμπληρώσουν τους οικονομικούς πόρους τους.
 • πληρούν κάθε άλλη σχετική προϋπόθεση της καναδικής και της ελληνικής μεταναστευτικής νομοθεσίας και των διατάξεων, περιλαμβανομένων των όρων εισδοχής στη χώρα, πέραν των προϋποθέσεων που τίθενται στα ως άνω εδάφια (α) έως (λ).

2. Τα Μέρη αποδέχονται ότι εξαρτώμενα μέλη οικογενείας εξαιρούνται από την ατομική αίτηση που υποβάλλουν Καναδοί ήΈλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Τα Μέρη αποδέχονται ότι αυτά τα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας δύνανται να υποβάλουν δική τους ατομική αίτηση για να ωφεληθούν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Τα Μέρη αποδέχονται επίσης, ότι αυτά τα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας δύνανται να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας υποδοχής.

3. Τα Μέρη θα επιτρέπουν στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να ωφεληθούν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας δύο (2) φορές μόνον, ως μέγιστο όριο, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

 • υπάρχει διακοπή μεταξύ των δύο περιόδων διαμονής'
 • κάθε διαμονή λαμβάνει χώρα για διαφορετική κατηγορία του Άρθρου 2 και
 • η εγκεκριμένη περίοδος κάθε διαμονής δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 4

Χορήγηση Εγγράφων

1. Κάθε Μέρος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, τις διαδικασίες, μέσω των οποίων πολίτες του άλλου Μέρους που πληρούν τις προϋποθέσεις δύνανται να εισέλθουν και να διαμείνουν προσωρινά στο έδαφός του.

2.Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης, εθνικής ασφάλειας, μεταναστευτικής νομοθεσίας και διατάξεων και δημόσιας υγείας, ο Καναδάς θα:

 • χορηγεί στουςΈλληνες πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις συστατική επιστολή, η οποία θα διευκολύνει την έκδοση άδειας εργασίας, θα ισχύει για μέγιστο διάστημα δώδεκα (12) μηνών, θα αναφέρει την εγκεκριμένη περίοδο διαμονής και θα διευκρινίζει τον λόγο διαμονής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας. Τα Μέρη αποδέχονται ότι η συστατική επιστολή θα χορηγείται μέσω της καναδικής Διπλωματικής Αποστολής ή της Προξενικής Αρχής όπου υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφος 1 και
 • χορηγεί στουςΈλληνες πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν μία ισχύουσα συστατική επιστολή, κατά την άφιξή τους στον Καναδά και ανεξαρτήτως της κατάστασης στην καναδική αγορά εργασίας, άδεια εργασίας, η οποία θα ισχύει για τη συνολική διάρκεια της εγκεκριμένης περιόδου διαμονής και για το σύνολο της επικράτειας του Καναδά, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις της καναδικής μεταναστευτικής νομοθεσίας και διατάξεων και χωρίς να περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια των αξιωματούχων να επιβάλλουν όρους.

3. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης, εσωτερικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας, διεθνών σχέσεων, μεταναστευτικής νομοθεσίας και διατάξεων, η Ελληνική Δημοκρατία θα:

 • χορηγεί στους Καναδούς πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας (θεώρηση «τύπου D»), η οποία θα ισχύει για μέγιστο διάστημα δώδεκα (12) μηνών, θα αναφέρει την εγκεκριμένη περίοδο διαμονής και θα διευκρινίζει τον λόγο διαμονής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας. Τα Μέρη αποδέχονται ότι η εθνική θεώρηση θα χορηγείται από την αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή, όπου υποβάλλεται η αίτηση για τη θεώρηση, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι Καναδοί πολίτες πληρούν τα οριζόμενα στη σχετική ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις για την έκδοση εθνικής θεώρησης και χωρίς να περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων προξενικών αξιωματούχων να επιβάλλουν όρους:
 • χορηγεί στους Καναδούς πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν ισχύουσα εθνική θεώρηση, σύμφωνα με το εδάφιο (α) (θεώρηση «τύπου D»), άδεια διαμονής όταν θα βρίσκονται στην Ελληνική Δημοκρατία. Τα Μέρη αποδέχονται ότι η άδεια διαμονής θα χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές Μεταναστευτικές Αρχές όπου οι Καναδοί πολίτες παρουσιάζονται αυτοπροσώπως. Τα Μέρη αποδέχονται ότι με την υποβολή της αίτησης για άδεια διαμονής μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 (κ), θα χορηγείται η προβλεπόμενη βεβαίωση, η οποία θα mστοποιεί ότι ο κάτοχος διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Δημοκρατία και έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τις κατηγορίες του Άρθρου 2, υπό την προϋπόθεση ότι οι Καναδοί πολίτες πληρούν όλη τη σχετική ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία και τις διατάξεις. Τα Μέρη αποδέχονται ότι η άδεια διαμονής θα ισχύει μέχρι δώδεκα (12) μήνες, θα επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για την ίδια περίοδο μέχρι δώδεκα (12) μήνες για τις κατηγορίες (α) και (γ) του Άρθρου 2 και την πρόσβαση στην πρακτική άσκηση για την ίδια περίοδο μέχρι δώδεκα (12) μήνες για την κατηγορία (β) του Άρθρου 2 και δεν θα υπόκειται σε ανανέωση
 • ο Καναδάς κατανοεί ότι σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καναδοί πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και εμπίπτουν στην κατηγορία του Άρθρου 2 (γ) της παρούσας Συμφωνίας:
  • εmτρέπεταινα εργασθούν εντός της ελληνικής εmκράτειας με σχέση εργαζομένου-εργοδότη, το οποίο για την Ελληνική Δημοκρατία έχει την έννοια εξαρτώμενου εργαζομένου και όχι αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου ή επιτρέπεται να εργασθούν για παροχή υπηρεσιών ή έργου.
  • δεν εmτρέπεται να αναλάβουν οιαδήποτε απασχόληση προϋποθέτει επαγγελματική άδεια ή εγγραφή σε επαγγελματικές ενώσεις και
  • ειδοποιούν τις αρμόδιες Μεταναστευτικές Αρχές για οιαδήποτε μεταβολή εργοδότη και τύπου απασχόλησης.

ΑΡΘΡΟ 5

Γενικές Διατάξεις

 • Τα Μέρη αποδέχονται ότι οι πολίτες κάθε Μέρους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ωφελούνται από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς σε ισχύ στη χώρα υποδοχής, ιδιαίτερα σε σχέση με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των μισθών, των συνθηκών εργασίας, των παροχών ασφάλισης απασχόλησης, της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και της πρακτικής των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων. Στην περίπτωση του Καναδά, οι νόμοι και οι κανονισμοί σχετικά με τις προδιαγραφές απασχόλησης εμπίπτουν κυρίως στη δικαιοδοσία των Επαρχιών και των Περιφερειών.
 • Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τους σχετικούς οργανισμούς στις αντίστοιχες χώρες τους να υποστηρίζουν την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, ιδιαίτερα προσφέροντας συμβουλές σε πολίτες του άλλου Μέρους που πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να αρύονται πληροφορίες που θα διευκολύνουν τις εμπειρίες τους από το ταξίδι και την εργασία στη χώρα υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Εφαρμογή και διαβουλεύσεις

 • Τα Μέρη θα ορίζουν κατ' έτος, στη βάση της αμοιβαιότητας και μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων, το μέγιστο αριθμό πολιτών που θα εmτρέπεται να ωφεληθούν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Τα Μέρη αποδέχονται ότι ο αριθμός αυτός θα βασίζεται στην αμοιβαιότητα.
 • Τα Μέρη θα ορίζουν το ελάχιστο ποσό χρηματικών πόρων που θα απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 1 εδάφιο (στ), σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, κατόmν αμοιβαίας συναίνεσης μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων.
 • Τα Μέρη θα καταγράφουν τον αριθμό των πολιτών του άλλου Μέρους που ωφελούνται από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ μέχρι το τέλος του ιδίου έτους και, στη συνέχεια, σε ετήσια βάση, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου.
 • Κάθε Μέρος θα ενημερώνει το άλλο Μέρος μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών και όρων που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.
 • Τα Μέρη δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να διαβουλεύονται μεταξύ τους για την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Τα Μέρη θα επιλύουν οιαδήποτε διαφορά αναφύεται από την ερμηνεία ή εφαρμογή της μέσω αυτών των διαβουλεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 7

Έναρξη ισχύος, τροποποιήσεις, λήξη και αναστολή ισχύος

 • Κάθε Μέρος θα ενημερώσει το άλλο, μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων, για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για να τεθεί η παρούσα Συμφωνία σε ισχύ.
 • Ηπαρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά από τη λήψη της τελευταίας ρηματικής διακοίνωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Τα Μέρη δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία με αμοιβαία συναίνεση μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων. Τέτοιες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου.
 • Κάθε Μέρος δύναται, ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή να αναστείλει προσωρινά ολόκληρη ή μέρος της εφαρμογής της, επιδίδοντας στο άλλο Μέρος έγγραφη ειδοποίηση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για τον σκοπό αυτό, μέσω της διπλωματικής οδού. Τα Μέρη αποδέχονται επίσης ότι η λήξη ή η αναστολή ισχύος της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει πολίτες κατόχους οιουδήποτε εγγράφου έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 4 ή πολίτες που έχουν ήδη γίνει δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗΤΩΝΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, καταλλήλως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ στην Αθήνα, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, την 28ης Μαΐου του έτους 2011, στην αγγλική, τη γαλλική και την ελληνική γλώσσα, κάθε κειμένου όντος εξίσου αυθεντικού.

Footer

Date Modified:
2013-08-28