Language selection

Zoeken

Betrekkingen tussen Canada en Nederland

Bilaterale betrekkingen

De bilaterale relatie tussen Canada en Nederland, die verankerd is in een gedeelde WOII-geschiedenis, is dynamisch en toekomstgericht. Wij profiteren van wederzijdse belangen op het gebied van handel en buitenlands beleid, die voortvloeien uit onze gemeenschappelijke gehechtheid aan multilateralisme, vrije en inclusieve handel, en de op regels gebaseerde internationale orde. De burgers van onze landenhebben belangrijke persoonlijke banden, die worden geschraagd door immigratie in heden en verleden.

Een belangrijke schakel in Canada’s militaire erfgoed

De Canadese strijdkrachten speelden een hoofdrol bij de bevrijding van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. In diezelfde tijd verwelkomde Canada Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en haar gezin. De koninklijke familie schonk Canada een groot aantal tulpenbollen als dank voor deze banden in oorlogstijd. Dit was het begin van het bekende Canadese tulpenfestival in Ottawa, waar jaarlijks miljoenen tulpen in de hoofdstad in bloei staan als blijk van erkenning voor de banden tussen onze landen.

Belangrijke persoonlijke banden

De banden die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gesmeed, hebben geleid tot de beste persoonlijke banden en vriendschappen. Ongeveer één miljoen mensen van Nederlandse origine wonen nu in Canada, wat neerkomt op 3% van de Canadese bevolking. Als erkenning van onze hechte band viert Canada op 5 mei, Bevrijdingsdag in Nederland, de Dag van het Nederlandse Erfgoed.

Recente interacties op hoog niveau

Toenmalig gouverneur-generaal Julie Payette bracht een tweedaags bezoek aan Nederland op 30 en 31 augustus 2019. Ze woonde een herdenkingsevenement bij als aftrap van de jaarlange herdenkingen van "75 jaar vrijheid", waarbij de rol van Canada bij de bevrijding van Nederland werd belicht. Zij had ook een ontmoeting met koning Willem Alexander, premier Rutte en prinses Margriet en bezocht de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Toenmalig minister Blok van Buitenlandse Zaken bracht op 3 april 2019 een officieel bezoek aan Canada. Minister-president Rutte bracht op 25 oktober 2018 een officieel bezoek aan Canada. Dit bezoek was ook de eerste keer dat een Nederlandse premier een toespraak hield voor het Canadese parlement. Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden brachten in mei 2015 een staatsbezoek aan Canada, waarbij onder meer ontmoetingen plaatsvonden met toenmalig premier Harper en toenmalig gouverneur-generaal Johnston.

De laatste Canadese ministeriële bezoeken aan Nederland werden afgelegd door toenmalig minister van Volksgezondheid Petitpas Taylor (Internationale Aids Conferentie, juli 2018) en toenmalig minister van Justitie Wilson-Raybould (maart 2018). De bilaterale relatie tussen Canada en Nederland profiteert ook van regelmatige betrokkenheid op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Diplomatieke vertegenwoordiging

Canada wordt in het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigd door haar ambassade in Den Haag, die ook geaccrediteerd is in de Nederlands-Caribische landen Sint-Maarten, Aruba en Curaçao. Nederland heeft een ambassade in Ottawa, consulaten-generaal in Toronto en Vancouver, en honorair consuls in Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montreal, Quebec City, Saskatoon en Winnipeg.

Handelsbetrekkingen

Nederland is één van Canada's belangrijkste handels-, investerings- en innovatiepartners. Het is een land met een rijke handelsgeschiedenis, dat een toegangspoort vormt tot Europa op het gebied van handel, investeringen en uitwisseling van technologie. Nederland is Canada's zevende grootste bron van directe buitenlandse investeringen op basis van het Ultimate Investing Country (UIC). In 2020 werden de Nederlandse directe investeringen in Canada geschat op bijna 147,9 miljard dollar.

De bilaterale handel in goederen bedroeg in 2020 in totaal 8,6 miljard dollar, waarbij de Canadese uitvoer van goederen naar Nederland 5,4 miljard dollar bedroeg en de invoer 3,2 miljard dollar. In 2020 bedroeg de Canadese dienstenuitvoer naar Nederland in totaal 1,2 miljard dollar en de diensteninvoer van Nederland naar Canada 1,6 miljard dollar.

Nederland beschikt over een enorme infrastructuur op het gebied van vervoerslogistiek, opgebouwd rond de haven van Rotterdam (de grootste van Europa) en de luchthaven Schiphol in Amsterdam. Het land heeft een zeer internationale, goed opgeleide en diverse beroepsbevolking en een gunstige geografische ligging binnen Europa en de EU, die beide aanzienlijke investeringen van Canadese bedrijven aantrekken.

Canada's Trade Commissioner Service werkt samen met Canadese bedrijven die naar Nederland exporteren, helpt Nederlandse bedrijven die in Canada investeren en ondersteunt partnerschappen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie door innovatie een centrale plaats te geven.

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

De voorlopige toepassing van de brede economische en handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA) is op 21 september 2017 van start gegaan, op welk moment alle economische significante delen van de overeenkomst in werking zijn getreden. CETA genereert nu al nieuwe economische kansen voor zowel Canada als Nederland. De bilaterale handel in goederen tussen Canada en Nederland is met 18,5 procent toegenomen vergeleken met de periode vóór CETA (2016). Het Nederlandse parlement bestudeert wetgeving om CETA te ratificeren.

Samenwerkingsverbanden en organisaties

Nederland is een sterke internationale partner en bondgenoot voor Canada. Wij zijn gelijkgestemd over een breedspectrum van onderwerpen, waaronder onze gemeenschappelijke inzet voor mensenrechten, gendergelijkheid, multilateralisme en de op regels gebaseerde internationale orde. Net zoals Canada zijn de Nederlanders gewaardeerde multilaterale spelers in de VN, de NAVO, de OVSE en bij de verschillende internationale instellingen die hun hoofdkwartier hebben in Den Haag (bekend als de "Stad van Vrede en Recht"). De complementariteit in onze benaderingen zorgt ervoor dat we in beide richtingen lering kunnen trekken. Wij delen ook wederzijds voordelige partnerschappen en perspectieven met de Nederlanders op het gebied van veiligheid, inlichtingen en de rechtsstaat. En onze belangen komen samen op het Amerikaanse continent, waar het Koninkrijk der Nederlanden - dat de samenstellende landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de bijzondere gemeenten Saba, Sint-Eustatius en Bonaire omvat - een buurland en vriend is.

Bijgewerkt op: