Language selection

Search

Government of Canada announces $3 Billion CAD in Export Finance for Cernavoda New Build Project

Română

September 20, 2023 - Bucharest, Romania - Embassy of Canada

On September 19, 2023, the Honourable Jonathan Wilkinson, Canada’s Minister of Energy and Natural Resources, alongside Sebastian Burduja, Minister of Energy of Romania; and Rareṣ Burlacu, President of the Romanian Agency for Trade and Investment, announced Canada’s decision to make $3 billion CAD in export financing available to Nuclearelectrica S.A. (SNN), the national operator of the Cernavoda Nuclear Generating Station. With this investment, Canada will support Romanian energy security and climate action.

For decades, nuclear cooperation has been a pillar of Canada's relationship with Romania, with two Canada deuterium uranium (CANDU) nuclear reactors operating at Cernavoda and providing Romania with a reliable supply of clean electricity. Romania now plans to build two new CANDU nuclear reactors at Cernavoda (units 3 and 4). CANDU technology has among the best operating costs and best-in-class operating performance.

The construction of these two new CANDU-6 reactors will:

Russia’s brutal and unjustified invasion of Ukraine has underscored the need for Romania and other European countries to reduce reliance on Russian energy while maximizing their energy security. With this financial decision, Canada is stepping up to support Europe’s energy future in the face of supply shortages.

Both Romania and Canada are taking active and ambitious steps to combat climate change while delivering affordable, reliable, and clean power to communities. For decades, nuclear energy has contributed to Canada’s and Romania’s clean energy supply, and it will continue to play an important role for many regions in a net-zero world.

Through Canadian technologies, financing, and bilateral cooperation, Canada is committed to supporting Romania in its efforts to advance shared priorities like fighting climate change, enhancing energy security, and supporting economic development in both countries

For media enquiries

Embassy of Canada Commercial Section: bucsttd@international.gc.ca

Guvernul Canadei anunţă o finanţare de 3 miliarde de dolari canadieni pentru proiectul reactoarelor noi de la Cernavodă

20 septembrie 2023 - Bucureşti, România - Ambasada Canadei

În data de 19 septembrie 2023, Excelenţa Sa Jonathan Wilkinson, Ministrul canadian al Energiei şi Resurselor Naturale, alături de domnul Sebastian Burduja, Ministrul român al Energiei, şi de domnul Rareş Burlacu, Preşedintele  Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, au anunţat decizia guvernului Canadei de a pune la dispoziţia Nuclearelectrica S.A. (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, o finanţare în valoare de 3 miliarde de dolari canadieni. Prin această investiție, Canada va sprijini securitatea energetică a României și lupta sa împotriva schimbărilor climatice.

Vreme de decenii, cooperarea în domeniul nuclear a fost o constantă a relației dintre Canada și România, având în vedere cel două reactoare nucleare canadiene (Canada deuteriu uraniu – CANDU) care funcţionează la Cernavodă şi asigură României o sursă fiabilă de energie electrică curată. În prezent, România intenționează să construiască două noi reactoare nucleare CANDU la Cernavodă (unitățile 3 și 4). Tehnologia CANDU înregistreaza printre cele mai bune costuri de exploatare și cele mai bune performanțe de exploatare din clasa sa.

Construirea celor două noi reactoare CANDU-6:

Invazia brutală și nejustificată a Ucrainei de către Rusia a subliniat necesitatea ca România și alte țări europene să reducă dependența de energia rusească, maximizându-și totodată securitatea energetică. Prin această decizie financiară, Canada își intensifică sprijinul pentru viitorul energetic al Europei în fața deficienţelor de aprovizionare.

Atât România, cât și Canada iau măsuri active și ambițioase pentru a combate schimbările climatice, furnizând în același timp comunităților energie curată, fiabilă și la prețuri accesibile. Timp de zeci de ani, energia nucleară a contribuit la aprovizionarea cu energie curată a Canadei și a României și va continua să joace un rol important pentru multe regiuni într-o lume cu zero emisii nete.

Prin intermediul tehnologiilor canadiene, al finanțării și al cooperării bilaterale, Canada se angajează să sprijine România în eforturile sale de a promova prioritățile comune, precum combaterea schimbărilor climatice, consolidarea securității energetice și sprijinirea dezvoltării economice în ambele țări.

Pentru eventuale solicitări din partea presei

Ambasada Canadei, Secția comercială: bucsttd@international.gc.ca

Date Modified: