Toronto Ukraine Reform Conference Co-Chairs’ Statement

Ukainian

Preamble: As the co-chairs of the 2019 Toronto Ukraine Reform Conference, the Government of Canada and the Government of Ukraine, state the following:

Context

Democratic elections

Commitment by the Ukrainian government

Recognition of the Toronto Principles

Reinforcing and protecting foundational reforms

Critical points

The future agenda

Confidence of the people

Prioritization will be key

Fundamental reforms

Continuity, change and a vision of the future

 

Конференція з питань реформ в Україні у Торонто Заява співголів

Преамбула: Уряд Канади та Уряд України, як співголови Конференції з питань реформ в Україні 2019 в Торонто, виступили із наступним:

Контекст

Демократичні вибори

Зобов'язання Уряду України

Визнання важливості «Принципів Торонто»

Посилення та захист засадничих реформ

Критичні питання

Порядок денний на майбутнє

Впевненість людей

Пріоритезація матиме ключове значення

Фундаментальні реформи

Безперервність, зміни та бачення майбутнього

Date Modified: